La societat de caçadors La Castellfortina obté l’adjudicació del vedat de caça

245

La societat de caçadors La Castellfortina ha tornat a ser l’adjudicatària de la gestió del vedat de caça del municipi per al període 2014-2019, per un import anual de 4.296,04 €. En funció de la nova Llei de Caça, el 50% del preu adjudicat revertirà a l’Ajuntament, mentre que l’altra meitat dels diners la haurà d’invertir l’Associació en millores del terme municipal.