La restauració de la façana de l’església de Vallibona ha començat

208
Font de la fotografia: ATG Enginyers.
PUBLICITAT

A Vallibona han començat les tasques de restauració sobre la façana de l’església de l’Assumpció de Maria, la principal del municipi. Així doncs, el Bisbat de Tortosa ha encarregat l’execució de les obres, amb un valor aproximat de 40.000 euros.

L’actuació es concentra l’adequació de la façana i de les portes de fusta. Pel que fa a les parets exteriors, s’estan eliminant els revestiments impropis que, al llarg dels anys, s’han anat acumulant a causa de xicotetes modificacions no professionals. Ara, es substituiran per revestiments de calç, que guarden millor l’estètica original de la construcció, i no de morter com habitualment es feia.

També es suprimiran les marques de vegetació i humitat. Per un altre costat, les portes són objecte de la restauració, com també els diferents ferratges. Tot, per garantir la perduració en el temps d’un dels símbols del municipi.

Font de les fotografies: ATG Enginyers.