La Mancomunitat reforça la marca Els Ports com a destinació turística

89
PUBLICITAT

La Mancomunitat Comarcal Els Ports ha celebrat a Cinctorres una jornada destinada a revisar el Pla Estratègic de Turisme de la comarca i reforçar la posició de la marca Els Ports com a destinació comuna per a tots els pobles del territori.

L’esdeveniment, dirigit principalment a alcaldes, regidors de turisme, tècnics i ADLs, ha tingut com a objectiu fonamental fer un balanç dels vuit anys d’implementació del Pla de Dinamització Turística i establir les bases per a accions futures en l’àmbit turístic.

El vicepresident de la Mancomunitat, Óscar Tena, va destacar la importància d’aquesta jornada com un espai per escoltar tots els actors turístics de la comarca i planificar les accions futures: “És fonamental no només fer balanç, sinó programar, planificar i escoltar tothom els professionals per als propers quatre anys i definir quines accions i quin pla estratègic volem desenvolupar.”

En aquest sentit, s’ha dut a terme un procés de revisió del Pla Estratègic de Turisme, que va ser elaborat el 2021 i que ara s’ajusta a les necessitats i potencialitats actuals del territori. Es prioritzaran accions tenint en compte les possibilitats econòmiques disponibles i es cercarà la participació del sector privat en futures jornades.

La creació d´un producte turístic comú per a tota la comarca ha estat un dels principals punts de discussió. Es busca aprofitar els recursos patrimonials, naturals i culturals de cada poble per promoure una destinació turística integral, on cada municipi aporti la seva singularitat però s’enforteixi l’experiència turística en conjunt. A les ponències i debats s’ha fet referència a la importància de Morella com a pol d’atracció perquè tots en surtin beneficiats i s’aprofitin sinèrgies.

A més, s’ha plantejat la creació de noves experiències i productes turístics, així com l’optimització i la millora dels productes turístics existents, com el GR331 Camí de Conquesta o la Ruta de Sabor, entre d’altres.

Pel que fa a la incorporació de tecnologies, se n’ha destacat la importància per posar en valor els recursos, especialment en municipis més petits. Es preveu el desenvolupament d’eines digitals que permetin promocionar i gestionar l’arribada de visitants de manera eficient i accessible les 24 hores del dia.