La Mancomunitat dels Ports facilita als seus pobles una Guia de Llenguatge Inclusiu

1524
PUBLICITAT

L’Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat Comarcal Els Ports ha facilitat a tots els municipis del territori una Guia Pràctica de Llenguatge Inclusiu en l’Àmbit de l’Administració i un tutorial per a que disposen d’una eina per a incorporar en un llenguatge inclusiu.

“La guia és un instrument de consulta eficaç, àgil i molt senzilla, amb exemples de la importància de comunicar-se de forma inclusiva, sense discriminació ni oblidant-se d’avançar cap a una societat igualitària i aconseguir que els municipis de la Mancomunitat estiguem lliurem de llenguatge sexista” explica Isabel Esbrí, agent d’igualtat de l’entitat comarcal.

La guia s’estructura en quatre apartats. En el primer, “podem observar els usos comuns del llenguatge sexista i les seues alternatives per a l’ús d’un llenguatge inclusiu. En el segon, establim unes pautes específiques per evitar el llenguatge sexista als documents administratius. En el tercer apartat, incidim en la importància de traslladar les directrius en la comunicació institucional i, en el quart apartat, hem inclòs un apèndix pràctic amb molts exemples” apunta Esbrí.

La iniciativa està contemplada al I Pla d’Igualtat de la Mancomunitat i, per tal de frenar l’ús sexista del llenguatge, ha aprovisionat als municipis de material descriptiu per a l’ús d’un llenguatge inclusiu en l’administració, de manera que tot el personal de l’administració pública puga centrar-se en els missatges a transmetre de manera eficaç i lliure de discriminació per raó de gènere.