La Generalitat li compra 1,6 milions de mascaretes a El Corte Inglés per adjudicació directa

349

El Consell de la Generalitat Valenciana ha acordat la contractació per emergència del servei de subministrament de gel hidroalcohòlic per a l’Administració de la Justícia, amb la finalitat de prevenir els riscos laborals ocasionats per la pandèmia, així com del subministrament per emergència de màscares quirúrgiques i tipus FFP2.

Així, d’una banda, es durà a terme el subministrament per emergència d’1.600.000 unitats de màscares quirúrgiques (tipus IIR) i 30.000 unitats de màscares tipus FFP2, per un import total de 108.280 euros. El contracte ha estat adjudicat a l’empresa El Corte Inglés, S.A, amb la finalitat de prevenir riscos laborals ocasionats pel virus COVID-19.

D’altra banda, davant la situació de pandèmia, s’ha adjudicat per emergència a l’empresa Indústries VIJUSA, S.L, el subministrament de 20.000 litres de gel hidroalcohòlic, en format de garrafes de 5 litres (4.000 garrafes), per un import total de 46.800 euros per resolució de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.