La Generalitat destina quatre milions d’euros a millorar l’accés a edificis municipals en localitats menors de 50.000 habitants

353
Inclusió
PUBLICITAT

– Les subvencions finançaran les despeses de les actuacions a realitzar en municipis la població dels quals no excedisca els 50.000 habitants

– Such destaca l’aposta municipalista i els plans de la Generalitat per a col·laborar amb els ajuntaments per a finançar programes d’ajudes

Presidència de la Generalitat ha convocat ajudes destinades a millorar l’accessibilitat dels edificis municipals en localitats de no més de 50.000 habitants. L’obra consistirà en l’eliminació de barreres arquitectòniques en les infraestructures públiques de les localitats menors que complisquen els requisits estipulats en la resolució publicada aquest dimecres pel Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El director general d’Administració Local, Toni Such, ha destacat que “la Generalitat ha detectat problemes en l’accessibilitat dels edificis públics de diferents localitats pel que ha optat per establir aquestes ajudes per a col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l’accés a les persones.”

Les obres es realitzaran sobre cases consistorials i edificis públics destinats a la tercera edat, a persones amb diversitat o mobilitat reduïda i a altres usos públics. Tota actuació objecte de subvenció haurà d’adequar-se a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.

La quantia màxima destinada a aquestes ajudes ascendeix als 4.000.000 euros del pressupost establit per la Direcció general d’Administració Local i Organització Territorial del Consell. Les obres municipals comptaran amb un import màxim de 150.000 euros (IVA inclòs) en cadascuna de les actuacions que es realitzen.

Such ha destacat la “aposta municipalista del Consell”. “Aquest nou pla de suport als municipis s’uneix a les actuacions que des del principi de la legislatura ha desenvolupat el Consell presidit per Ximo Puig i que tenen al Fons de Cooperació Local com la seua principal aposta a la qual s’han unit ajudes per a la recuperació de patrimoni i el desenvolupament de plans de mobilitat sostenible i les que ara es convoquen per a millorar l’accés als edificis públics”, ha dit Such.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només es tramitaran sol·licituds de forma telemàtica d’acord als models establits en l’apartat d’ajudes del lloc web de la Generalitat (consulteu ací).

Per a més informació de les ajudes objecte de la convocatòria, pot visitar-se la pàgina web del DOGV.