La foto. Visita a l’Abric de la Serradassa

181
PUBLICITAT

De forma periodica, el Museu de la Vallorta orgnitza visites guiades a l’Abric de la Serradassa. Tota la informacio sobre aquestes se pot trobar al perfil de facebook del museu on publiquen les diferentes dates de realització.