La foto. Toni Ripollés vota a Cinctorres

Jornada electoral

VA SER NOTÍCIA A DIADIA