La foto. La neu cobri el carrer Major de Vilafranca

179
Carrer Major de Vilafranca