La foto. Jornada electoral a Cintorres. Mireia Mestre per Agrupació per Cinctorres

Jornada electora

VA SER NOTICIA A DIADIA