Grup de Dones de Vilafranca

El grup de dones de Vilafranca va participar a la trobada de dones dels Ports i el Maestrat que es va celebrar a la Torre d’En Besora.