La foto. Àlvaro Ferrer nombrat novament alcalde de Portell

116
PUBLICITAT