La foto. Álvaro Ferrer alcalde de Portell

VA SER NOTÍCIA A DIADIA