La foto. 85 centímetres de neu a la Canà d’Ares

270