La Diputació de Castelló recuperarà el Servei de Teleassistència Domiciliària per a combatre l’exclusió social de les persones majors de la província

581
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló recuperarà de manera gradual el Servei de Teleassistència Domiciliària per a prestar un servei que millorara la seguretat i el suport a les persones usuàries i al seu entorn familiar, “perquè tenim clar que és clau estar al costat de les persones majors per a evitar l’exclusió social”, ha assenyalat José Martí, president de la Diputació.

Una de les grans apostes de l’actual govern progressista, en aquests dos anys i mig de gestió, és recuperar un servei, la teleassistència, que va ser eliminat en 2012, “ja que millorar la qualitat de vida de la gent gran que viu sola en les huit comarques és per a nosaltres un repte indispensable”.

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Benestar Social, Patrícia Puerta, ha mostrat la seua satisfacció per recuperar de manera progressiva ‘’un suport especialitzat durant 24 hores els 365 dies de l’any davant qualsevol situació d’emergència, cosa que també permet estimular el nivell d’autonomia de les persones majors amb una bona qualitat de vida’’.

La Teleassistència és un servei d’atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic situat en un Centre d’Atenció i en el domicili de les persones majors, permetent a aquestes mitjançant un polsador portàtil entrar en contacte verbal ‘’mans lliures’’ les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

La vicepresidenta ha explicat que la nova Diputació ha treballat molt dur per a reimplantar el model de teleassistència que va ser suprimit fa 9 anys a causa de les retallades socials. Actualment, existeix un compromís de futur per part de la institució provincial dotat de 200.000 euros anuals per a mantindre aquest servei i ajudar a les persones majors dels municipis. A més, mentre es recupere per fases la teleassistència es mantindrà de manera paral·lela el servei actual de tele-ajuda.

D’aquesta manera, les persones majors que en la seua vida diària no necessiten o no disposen de l’atenció permanent i presencial d’altres persones, tindran la seguretat que, davant situacions d’ansietat, angoixa, soledat, caigudes o emergències domèstiques, podran contactar ràpidament amb un Centre d’Atenció especialitzat que atendrà la situació de manera immediata.

Aquest servei anirà destinat a persones majors de 70 anys o de 65 anys que presenten una discapacitat igual o major de 65%, en situació de risc per raó d’edat, vulnerabilitat social, caigudes freqüents, soledat o altres situacions de risc i que visquen soles o convisquen amb altres persones de semblant edat i característiques.