La Diputació de Castelló obri el termini per a destinar subvencions a associacions i entitats federatives de jubilats i pensionistes

216
PUBLICITAT

La Diputació de Castelló ha obert el termini per a donar subvencions a associacions i entitats de persones jubilades i pensionistes per a la implementació de serveis i programes, així com l’adquisició d’equipament, d’immobles habilitats com a clubs de persones majors de la província de Castelló.

L’objectiu d’aquestes ajudes, que tenen un pressupost de 100.000 euros, és optimitzar les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. També, fomentar l’associacionisme i compromís de la societat civil en processos de millora social especialment en matèria de salut i prevenció, promoció de l’envelliment actiu, conciliació familiar, educació i infància i activitats socials.

Podran beneficiar-se de les subvencions les Associacions i Entitats Federatives de Persones Jubilades i Pensionistes de la província de Castelló legalment constituïdes i inscrites formalment en els corresponents Registres Oficials almenys amb un any d’antelació a la data de publicació d’aquestes bases. També hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries i al capdavant de la Seguretat Social.

La subvenció màxima per beneficiari és de 3.000 euros, excepte en casos especials apreciats per la comissió de valoració que deixarà constància la resolució. Dels 100.000 euros, 30.000 aniran destinats per a la implementació de serveis i programes i 70.000 per a l’adquisició d’equipament de clubs.

Els interessats en concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds abans del 19 d’abril i només serà admesa per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació de Castelló: https://dipcas.sedelectronica.es/.