La Diputació aprova les bases a subvencionar activitats culturals amb 600.000 euros

67
PUBLICITAT

La regulació de les ajudes afecta a associacions culturals i entitats privades

La Diputació Provincial de Castelló ha aprovat les bases que regularan la concessió de 600.000 euros en ajudes per a associacions culturals i entitats privades que es dediquen a la programació d’activitats culturals.

En aquest sentit, la presidenta de la institució, Marta Barrachina, ha expressat que “amb estes subvencions volem afavorir l’organització d’esdeveniments i programes culturals en el nostre territori i garantir una oferta cultural atractiva a Castelló que li faça ser un referent en termes de desenvolupament cultural i al seu torn, fer costat als agents culturals”.

Quant a les ajudes destinades a les associacions culturals, es podran beneficiar totes aquelles sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, i que es troben inscrites en el Registre d’Entitats Culturals de la Diputació de Castelló amb anterioritat a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Rebran subvencions les actuacions d’arts escèniques, tant en sala com en carrer; publicacions històric-culturals, patrimonials o artístiques; conferències o jornades culturals; exposicions artístiques i fires de llibres, i, finalment, premis que organitzen les pròpies associacions. El pressupost total de l’activitat subvencionada haurà de ser inferior a 10.000 euros, i cada associació cultural només podrà sol·licitar subvenció per a una activitat concreta.

Quant a les ajudes per a les entitats privades, es beneficiaran d’estes aquelles entitats privades amb domicili fiscal i seu a la província de Castelló, i amb objecte social de caràcter cultural organitzadores d’esdeveniments culturals, la finalitat prioritària reflectida dels quals en els seus estatuts siga “la promoció i difusió de la cultura, coincident amb els objectius i finalitats d’esta convocatòria”, ha explicat el diputat de l’àrea, Alejandro Clausell.

Així doncs, les activitats subvencionades hauran de ser actuacions incloses en grups d’arts escèniques (música, dansa i teatre), exposicions artístiques i audiovisuals, fires de llibres i premis. I igual que les subvencions a associacions, el pressupost total de l’activitat subvencionada haurà de ser mínim 10.000 euros i podran subvencionar-se com a màxim dos esdeveniments per entitat sol·licitant. Cal ressaltar que queden expressament excloses aquelles activitats incloses en programes de festes patronals municipals.

Els interessats a concórrer en este procediment d’ajudes hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.