Inversió de 3,7 milions d’euros en les obres de la CV12 entre Ares i Morella

235
OBRES CARRETERA ARES MORELLA

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, està duent a terme les obres de millora de prop de 24 km de la CV12 entre Ares del Maestrat i Morella. Amb un cost de 3,7 milions d’euros, l’objectiu és rehabilitar el ferm d’una carretera que data de 1993 i que utilitzen més de 700 vehicles al dia.

Així, hi ha zones amb clots, roderes, així com altres tipologies característiques de l’esgotament estructural d’una carretera que suporta un 21,2% de tràfic pesat. Aleshores, les obres que s’estan duent a terme consisteixen en el reforç del ferm, sanejament d’aquest, actuacions en passos superiors, adequació del drenatge i reposició de senyalització horizontal. A més, també és col·locaran defenses i es convertiran les actuals cunetes triangulars sense revestir en cunetes de seguretat revestides de formigó.

La Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, va visitar ahir les obres acompanyada per el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, així com pels alcaldes de la comarca.