Importants millores en la xarxa de camins rurals i pistes a Morella

565
PUBLICITAT

Amb l’impuls de totes les administracions, este 2022,  està sent un any amb importants treballs de millora en l’extensa xarxa de camins rurals i pistes del terme de Morella.

En estos moments la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està duent a terme importants inversions en un conjunt de camins repartits per tot el terme municipal.

La zona d’Herbeset i Torre En Guaita, el camí de Castell de Cabres a Vallibona, el camí del Noto al Pont de la Bota i altres de la zona de Vallibona són algunes de les pistes que en estos moments està millorant la Conselleria. Durant les últimes setmanes s’han realitzat treballs de neteja de vegetació al perímetre dels camins i a principis de 2023 es realitzaran els treballs de millora del ferm i formigonat d’algunes zones. El seu pressupost ronda els 188.000€.

Per altra banda, mitjançant fons europeus, la Generalitat arreglarà la segona i darrera fase del camí de la Vega del Moll. El tram pendent és el que transcorre des de la Mina fins a l’enlaç amb la carretera Morella-Cinctorres.. L’Ajuntament de Morella ja va realitzar en el seu moment la millora del primer tram, molt freqüentat per vehicles pesats i accés a diverses masies i explotacions agropecuàries.

Cal recordar que recentment el consistori ja va recuperar la pista que va des de Torre Miró fins Pereroles amb fons propis i una ajuda del Pla de Prevenció d’Incendis. A la seua vegada, amb la Diputació de Castelló s’ha millorat substancialment la coordinació i execució de millores amb maquinària i serveis provincials. Este any cal destacar l’actuació realitzada en el camí d’accés a la població de La Pobleta.

Gràcies a les inversions de les administracions públiques, Generalitat, Diputació i Ajuntament de Morella, en els darrers anys ha estat molt important el treball que s’ha fet en recuperació i millora de camins rurals, sent reconegut i valorat per l’Ajuntament de Morella.

El regidor de Desenvolupament Rural, Joel Pascual, considera ‘molt necessàries les obres de millora en pistes per facilitar el treball de les explotacions i els pas de veïns i usuaris’, al temps que espera ‘que se continue amb aquesta tasca’ ja que el terme de Morella compta amb una considerable xarxa de camins i pistes rurals.