Igualtat obre a informació pública el projecte de decret de el mapa territorial dels serveis socials de la Comunitat Valenciana

596
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– El mapa servirà com a instrument per al desenvolupament de les demarcacions territorials de el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

– El seu desenvolupament ho estableix la mateixa Llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat, aprovada el passat any

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el procés d’informació pública de l’esborrany de el projecte de decret pel qual es regularà i aprovarà el mapa territorial dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, en compliment amb la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat aprovada el passat any.

Es tracta d’un període de 10 dies hàbils en el qual es podran formular al·legacions o aportacions a aquest document, que serà l’instrument amb el qual la Conselleria vol establir l’organització territorial de l’Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el marc de referència per a la planificació de el sistema.

El Consell va declarar d’urgència el passat mes de març la tramitació de el projecte de decret pel qual es regula el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana com a requisit per al desenvolupament de les demarcacions territorials que componen l’estructura territorial de l’Sistema Públic Valencià de Serveis socials.

Per a l’elaboració de mapa s’han tingut en compte aspectes com la baixa densitat demogràfica, l’alta dispersió geogràfica i el risc de despoblament, a fi de garantir una oferta de prestacions i serveis equivalents als existents en tot el territori.

Per a això es poden establir mesures de discriminació positiva d’acord amb llindars de població i ràtios de professionals. Així mateix, se seguirà una ordenació racional on es garanteixi la màxima qualitat en la prestació de servei i s’optimitzin els recursos disponibles.

L’objectiu és que aquesta eina afavorisca la concordança de distribució per zones entre els serveis socials i el sistema valencià de salut. Per a això, s’actualitzarà periòdicament, com a màxim amb caràcter quadriennal, per ajustar-se a l’evolució de la realitat social.

informació pública

La Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials inicia així l’obertura d’un període de consulta pública com a part del procés d’elaboració de l’esborrany de l’esmentat projecte de decret de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l’objecte de donar audiència a la ciutadania afectada i demanar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

Durant aquests dies 10 dies ia partir d’aquest dimecres, es podran formular al·legacions, suggeriments o observacions que es dirigiran per escrit, per a la seva consideració, a la Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de l’adreça de correu electrònic dg_ivafiq @ gva.es, o bé, per via electrònica oa través de les oficines de registre.