Galeria Fotogràfica: La neteja del granís, per Sergi Altaba

442

Granissada, per Sergi Altaba1 Granissada, per Sergi Altaba2 Granissada, per Sergi Altaba3 Granissada, per Sergi Altaba4 Granissada, per Sergi Altaba5 Granissada, per Sergi Altaba6 Granissada, per Sergi Altaba7 Granissada, per Sergi Altaba8 Granissada, per Sergi Altaba9 Granissada, per Sergi Altaba10 Granissada, per Sergi Altaba11 Granissada, per Sergi Altaba12 Granissada, per Sergi Altaba13 Granissada, per Sergi Altaba14 Granissada, per Sergi Altaba15 Granissada, per Sergi Altaba16