Forcall demanarà que la Santantonà sigue Festa d’Interès Turístic Nacional

229
Sant Antoni

Sant Antoni
Sant Antoni
El Ple Ordinari de l’Ajuntament de Forcall ha decidit iniciar els tràmits necessaris per sol·licitar al Ministeri d’Indústria i Turisme la declaració de la Santantonà com a Festa d’Interès Turístic Nacional. La festa ja compta amb un requisit imprescindible que és haver estat cinc anys enrere declarada Festa d’Interès Turístic Autonòmic, a més compta amb la qualificació de Bé d’Interès Cultural. El Consistori es troba preparant un informe que dirigirà al Ministeri en el qual posarà de manifest l’antiguitat i la tradició de la celebració així com la seua continuïtat en el temps, l’arrelament de la festa en la localitat i la participació de la societat local en ella. Per a això s’inclourà un llistat d’associacions i entitats col·laboradores en la Santantonà i s’aportaran escrits i llibres que versen sobre la festa. A més, l’Ajuntament demanarà la col·laboració de personalitats del món de la cultura perquè els donen suport en esta sol·licitud. La Conselleria de Turisme també emetrà un escrit que presentaran al Ministeri en el qual s’explicarà les característiques de la festa i el seu suport a la mateixa.