#festesvila14 : El Club Ciclista Picaio recorre el terme

423

IMG_9584

-Diadia-

Des de fa més de 20 anys el Club Ciclista Picaio organtiza l’eixida en bicicleta de muntanya. Enguany es realitza el mateix recorregut que l’any passat. Un centenar de corredors han eixit este matí per les pistes del terme. L’eixida s’ha fet des de la Tasca de la Comissió