Entrevista a Jairo Sans, candidat a l’alcaldia de Vilafranca pel PP

781
Jairo Sans
PUBLICITAT

PREGUNTA: Balanç de la present legislatura amb PSOE al capdavant del consistori municipal

RESPOSTA: Ha sigut una legislatura molt continuista. Creiem que en els últims anys l’equip de govern s’ha acomodat i que el poble cada vegada s’ha estancat. A pesar que, per exemple, l’últim any s’ha duplicat la despesa en esdeveniments al final la gent no troba oportunitats.

PREGUNTA: Propostes de PP Vilafranca per als pròxims 4 anys.

RESPOSTA: Proposem una baixada d’impostos perquè al final a Vilafranca s’estan pagant els mateixos impostos que com si estigueres vivint a Castelló. Així que proposem baixar els impostos a les famílies i al teixit productiu del municipi. Per exemple reduir l’IBI a les explotacions ramaderes. Proposem que els comerços que òbriguen en el centre del poble durant dos anys tinguen bonificat l’IBI, una mica per a dinamitzar el que comentava que el municipi està una mica abandonat i revitalitzar-lo amb noves mesures i incentius d’aquest tipus. Volem que l’oficina de turisme òbriga tots els dies. Volem donar valor a la Pedra en Sec. També bonificar l’escola infantil de 0 a 2 anys. En general majors serveis. Reclamem que la pediatra vinga tots els dies, la matrona, crear dues places de policia local… Finalment apostem per una gestió transparent i perquè tots els processos de selecció de personal, licitació d’obres o d’adjudicació de contractes públics siguen completament transparents i que aproven els criteris tècnics sense cap mena de discrecionalitat.
També fomentar la participació amb un format d’audiència pública cada sis mesos. En resum? Una gestió transparent i baixar els impostos per a fomentar la creació de nous negocis.

PREGUNTA: Valoració de la despoblació. Mesures i actuacions per a combatre-la

RESPOSTA: El que reivindique són les Diputacions. Creiem que per exemple la Diputació de Castelló en el cas de Vilafranca ha impulsat el pla 135 que a Vilafranca s’ha emprat per a la residència de majors. Reclam llavors la labor de la Diputació en projectes com Repoblem, facilitar la reparació de camins i carrers, plans de wifi… Al final Diputació està ací amb actuacions com la construcció del Pou Llargueres. Al final crec que Diputació va per bon camí i que és la manera de millorar les oportunitats a l’interior, facilitar ocupacions, les comunicacions… etc.
Un punt important que reclamem és la Unitat de Respir Familiar que ja fomenta Diputació per molts municipis i que encara no ha arribat a Vilafranca i volem s’implante en aquesta legislatura.
Totes aquestes actuacions, i l’ampliació o creació de serveis com proposem, poden fer que les famílies decidisquen quedar-se o instal·lar-se a Vilafranca. Al final del que es tracta és de sumar i crear.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA