El Pla Resistir de la Generalitat presenta 4 línies principals d’ajudes

646
PUBLICITAT

El projecte pretén atorgar beneficis als sectors més afectats per la COVID-19

La Generalitat Valenciana ha presentat el Pla Resistir per ajudar a aquells sector més afectats, en termes econòmics, per la pandèmia provocada per la COVID-19. El projecte tindrà 4 línies principals, cadascuna d’elles amb una inversió concreta. A continuació, les detallem.

La primera mesura és la ‘Línia Parèntesi’, conformada per ajudes directes a empreses i persones autònomes. La línia presenta 2.000 euros d’ajuda directe per empresa o persona autònoma, més 200 euros addicionals per cadascun dels treballadors i treballadores de l’entitat, fins a un màxim de 4.000 euros. Els sectors més afectats, i que podran optar a l’ajuda són: els allotjaments i activitats turístiques; l’hostaleria, restauració i oci nocturn, les activitats de creació, artistes i espectacles; i les activitats esportives recreatives i d’entreteniment.

En el segon marc, la ‘línia Horeca’ serà l’encarregada dels préstecs del Banc Públic Valencià als sectors més afectats per les restriccions, amb un préstec de 15.000 euros i 750.000, amb una ajuda directa de fins al 30 %. 

La tercera branca pretén fomentar l’ocupació, consistirà en atorgar ajudes directes de 600 euros, més altres 600 euros addicionals per treballador contractat, fins a 12.000 euros. Per últim, trobem les ajudes directes a treballadors i treballadores afectades pels ERTO, 150 euros per a les persones que estiguin un més en ERTO (gener o febrer), i 300 euros si la persona esta en aquesta situació els dos mesos (gener i febrer).

La informació burocràtica i els períodes de sol·licitud de cadascuna de les línies es pot consultar al web de la Generalitat Valenciana: https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=21462.