El Consell estableix els criteris higiènics i sanitaris d’aplicació a les piscines de la Comunitat Valenciana

402
Aigua
PUBLICITAT

– El principal objectiu és actualitzar la regulació a la Comunitat integrant els conceptes i obligacions de la normativa bàsica estatal

– També adecua la formació i capacitació professional per al personal vinculat al manteniment i tractament de l’aigua

El Ple del Consell ha aprovat el decret en el qual s’estableixen els criteris higiènic i sanitaris que s’aplicaran a les piscines d’ús públic, inclosos els parcs aquàtics, els hotels, spas i piscines terapèutiques dels centres sanitaris, entre d’altres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El principal objectiu d’aquesta norma és actualitzar la regulació a la Comunitat Valenciana, integrant els conceptes, modificacions, activitats i obligacions arreplegats per la normativa bàsica estatal en el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, a més d’establir mecanismes de control que faciliten una adequada vigilància sanitària en aquest tipus d’instal·lacions.

L’actual regulació autónomica en matèria de piscines es troba derogada quant a les condicions tècniques i de seguretat per a aquestes instal·lacions i, només es mantenen en vigor els apartats referits a les condicions higièniques i sanitàries.

D’altra banda, la norma que s’aprova també pretén adequar la formació i capacitació professional per al personal vinculat al manteniment i tractament de l’aigua de les piscines.

Principals novetats

Precisament, aquesta última és una de les principals novetats que aporta el decret, ja que delega la formació i la capacitació dels professionals del manteniment d’aigües a entitats formadores públiques o privades, associacions sectorials o organitzacions professionals, amb indicació dels continguts formatius mínims a impartir.

Finalment, en el decret s’exposa també el requeriment de mecanismes de control com cabalímetres o dosificadors, entre d’altres, en les instal·lacions d’ús públic i que, d’aquesta manera, es puga facilitar l’autocontrol de la qualitat de l’aigua pels titulars que presten el servei, així com la vigilància sanitària de les piscines, establint un termini màxim per a la seua adequació.