El Consell concedirà 300.000 euros al pasturatge per a previndre incendis forestals

91
PUBLICITAT

El pagament será per superfície i dependrà del grau de compliment de l’objectiu, amb un preu màxim de 120 euros per hectàrea

La Conselleria de Justícia i Interior ha convocat ajudes, per un import de 300.000 euros, destinades al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en la Comunitat Valenciana, segons publica hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La finalitat d’aquestes ajudes és aconseguir un control adequat de la vegetació en la superfície objecte de subvenció mitjançant la reducció i el consum de la biomassa combustible per part del bestiar i mantindre aquestes zones operatives per a impedir la continuïtat d’un incendi forestal.

Aquestes ajudes van destinades als titulars d’explotacions ramaderes d’oví, caprí, equí i boví, mitjançant un pagament per superfície que dependrà del grau de compliment de l’objectiu, i que serà de fins a 120 euros per hectàrea, amb un import màxim anual per beneficiari de fins a 8.000 euros.

El pasturatge ordenat per al control de vegetació natural en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis (àrees tallafocs, pistes, etcètera) constitueix una pràctica agroforestal sostenible, en la qual el bestiar col·labora reduint els riscos d’incendi mitjançant el control del desenvolupament de la vegetació, a més de complir una funció ecològica.

Els animals s’alimenten de manera selectiva, consumint herbes i males herbes que podrien actuar com a combustible per a un incendi. En mantindre un equilibri en la vegetació, la ramaderia extensiva redueix la càrrega de combustible, disminuint així la probabilitat de propagació d’incendis.

D’altra banda, l’aprofitament ramader constitueix un element clau en la revaloració i gestió multifuncional de les muntanyes amb molt poc aprofitament fuster. En aquest sentit, també contribueix al reconeixement de la labor del pastor i al desenvolupament rural sostenible en fixar població i generar rendes.

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2024 és de 20 dies naturals a comptar a partir de demà 9 d’abril, és a dir, l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.