El Consell concedeix llicència ambiental al parc eòlic de Morella i Sorita front l’oposició de la MAT

143
PUBLICITAT

La plataforma acusa a la Generalitat d’eliminar el sòl fèrtil i afectar la fauna del paratge amb la nova planta

La Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient ha aprovat la declaració d’impacte ambiental per a construir el parc eòlic en els termes municipals de Morella i Sorita. El projecte és propietat de Med Wind Energy SL i suposarà la instal·lació de nou aerogeneradors en la Serra de Bernús-La Talayola.

La planta eòlica de l’empresa Acciona produirà fins a 41,4 MW a través dels nou aerogeneradors distribuïts entre Soria (5), Morella (3) i un conjunt enfront dels 12 previstos en el projecte inicial. Aquesta autorització ambiental de la Generalitat Valenciana al parc eòlic és un avanç més cap a la construcció, ara projectada en una zona més allunyada del centre urbà de Morella.

El vistiplau ambiental marca també “condicions ambientals i mesures preventives en les quals s’ha de desenvolupar el projecte per a l’adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals”. És a dir, el propietari de la instal·lació ha de cenyir-se a les mesures preventives, correctores i compensatòries dels efectes que la planta causarà al medi ambient.

Aquestes mesures són insuficients, segons el parer de la Plataforma contra la Línia de Molt Alta Tensió (MAT), que s’oposa a l’aquesta autorització per part de la Conselleria de Medi Ambient per afectar “afecta a zones d’especial sensibilitat ambiental amb figures de protecció ZEPA, LIC i Xarxa Natura 2000”. Com recorda la MAT, aquest espai ja va patir un incendi en 1994 del qual ara es troba en fase de recuperació i, segons adverteix, eixa millora serà impossible en degradar-se el sòl fèrtil pel parc eòlic.