El Consell col·labora amb Morella al Complex Fàbrica Giner

341
PUBLICITAT

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i l’Ajuntament de Morella per gestionar el manteniment del Complex Fàbrica Giner durant 2016.

Mitjançant l’encomana de gestió l’Ajuntament de Morella realitzarà el manteniment, reparació i conservació del Complex Fàbrica Giner, mantenint la Generalitat la titularitat dels elements que la conformen. Per a aquest any l’AVT destina 28.373 euros a l’ajuntament de Morella per al’exercici del manteniment del complex.

La gestió material de les activitats que s’encomanen per a aquest any consisteixen en la conservació, reparació, manteniment i neteja de tots els elements construïts i zones comuns, així com dels cartells de senyalització i explicatius existents a l’interior del complex Fàbrica Giner – Masia del Collet.

També es realitzarà la retirada dels elements deteriorats i que no siguen susceptibles de reparació, a més de qualsevol altra acció necessària per al manteniment del complex.