El Consell aprova una relació de castells i elements fortificats, així com la inscripció d’aquests en l’inventari del patrimoni cultural valencià

104
Logo GVA
PUBLICITAT

Es tracta de 654 elements defensius entre monuments i zones arqueològiques

El Ple del Consell ha aprovat una relació de castells i elements defensius i ha acordat inscriure’ls en la secció primera de l’Inventari general del patrimoni cultural valencià, amb la categoria de monument o zona arqueològica. 

Es tracta de 654 elements, diferenciats per l’estat de conservació, en zones arqueològiques o monuments defensius. Prèviament, tots aquests havien sigut declarats bé d’interés cultural del patrimoni cultural valencià. 

La relació continguda en aquest acord en cap cas es considera tancada, ja que hi poden aparéixer dades noves a mesura que n’augmente el coneixement o les intervencions arqueològiques.