Al despoblament, ni aigua! Com a bandera de l’Aplec dels Ports
  • Els municipis en situació de risc financer podran traspassar sòl o actius immobilitzats a la Generalitat per a obtenir liquiditat destinada a sanejar els seus comptes
  • L’aprovació d’aquest Decret llei permet l’aplicació de manera imminent d’aquestes mesures, que seran incorporades al pressupost de 2019, donada l’especial dificultat que travessen alguns municipis

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual es fixen mesures contra la despoblació i el rescat de municipis amb especials dificultats financeres, pla al qual la Generalitat té previst destinar 240 milions d’euros fins a 2023.

Davant la situació d’especial dificultat i risc financer que sofreixen algunes entitats locals, el Consell ha considerat urgent la necessitat d’adoptar aquestes mesures, de manera que puguen ser aplicades de manera imminent, incorporant-se als pressupostos de l’exercici 2019 i garantint així el manteniment dels serveis públics locals.

Entre les mesures incloses en aquest decret llei cal destacar que, amb l’objectiu de facilitar que els municipis en situació de risc financer puguen obtenir ingressos i millorar els seus comptes, es contempla la possibilitat que aquestes localitats puguen traspassar sòl o actius immobilitzats a la Generalitat. A més, en el marc dels Plans Extraordinaris de Sanejament, podrà autoritzar-se nou endeutament a aquestes localitats.

D’altra banda, el decret llei contempla el finançament de la despesa corrent de les entitats locals que tinguen especials dificultats per a la prestació de serveis públics, així com el cofinançament de la càrrega financera dels municipis que tinguen un nivell de deute viu superior al 110% dels seus ingressos corrents liquidats.

Així mateix s’inclou el finançament dels dèficits d’explotació i amortització d’instal·lacions de caràcter municipal, supramunicipal o que siguen del sector públic, o que estiguen immerses en un pla de sanejament tutelat per l’Estat que obligue al seu equilibri o tancament, o que hage estat reconeguda com a municipi de la Comunitat Valenciana en risc de despoblació.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA