El CEIP Don Blasco de Alagón de Vilafranca participarà en el projecte ‘Centres Digitals Col·laboratius’

776
PUBLICITAT

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha ideat un nou projecte educatiu anomenat ‘Centres Digitals Col·laboratius’, amb 50 centres educatius que funcionaran com a ‘centres pilot’ d’innovació tecnològica en l’educació, i que sumen més de 39.000 alumnes i 3.600 docents, entre els quals es compten els del CEIP de Vilafranca. Vicent Marzà, conseller d’educació, ha destacat d’aquest programa que «era molt necessària la modernització digital de l’administració educativa i de la tasca docent», ja que aquest nou programa no només beneficiarà les aptituds d’aprenentatge de l’alumnat, sino que serà el professorat qui més puga aprofitar les innovacions tecnològiques a les quals s’hauran d’adaptar. Així doncs, el CEIP de Vilafranca estarà baix del focus en aquesta prova ‘pilot’, la qual «permet provar la millora d’eines i utilitats digitals que estem implementant en el nostre sistema educatiu», ha reiterat Marzà.

El nou model de Centre Digital Col·laboratiu se sustenta en cinc pilars tecnològics, amb possibilitats d’integració entre si i capaços de suportar centenars de milers d’usuaris a diferents nivells: centre, professorat i alumnat, així com les seues famílies. Són el sistema operatiu Lliurex; la plataforma AULES, un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) que la Generalitat ha desenvolupat sobre Moodle; la plataforma Web família, com a eina de comunicació dels centres o docents amb les famílies o l’alumnat; les pàgines web de cada centre educatiu, allotjades en el PortalEdu desenvolupades amb l’eina WordPress; així com la plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la Generalitat, que complementa les anteriors, i que potencia l’ús de les TIC als centres educatius.

A les comarques de Castelló són 12 els CDC pilot, que sumen uns 10.800 alumnes i vora 650 docents. Es tracta d’un centre de formació de persones adultes (FPA), una escola oficial d’idiomes, 7 CEIP i 3 IES. Són el CEIP Grangel Mascarós de l’Alcora, el CEIP L’Hereu de Borriol, l’IES de Jérica-Viver, el centre d’FPA Jordi de Sant Jordi de la Vall d’Uixó, el CEIP Sant Miquel de Vilafamés, el CEIP Don Blasco de Alagón de Vilafranca, i sis centres de Castelló de la Plana: l’EOI de la ciutat, els IES Francesc Ribalta i La Plana, i els CEIP Bernat Artola, Gaetà Huguet i Tombatossals.