Diputació aprova aquest divendres una pujada del 8% de la inversió del Pla d’Ocupació 2024

88
PUBLICITAT

El ple donarà llum verda a un increment de fins a 1,3 milions d’euros amb més recursos, més flexibilitat i amb l’objectiu de reduir la despoblació

El ple de la Diputació aprovarà demà una pujada del 8% de la inversió del Pla d’Ocupació 2024, que ascendeix a 1,3 milions d’euros. Podran beneficiar-se els 135 municipis de la província. La quantia de la subvenció mínima garantida és de 8.888,88 euros per ajuntament que complisca les condicions per a ser beneficiari, llevat que se sol·licite un import de quantia inferior.

A través d’este pla, la Diputació contractarà les persones que conformen categories de vulnerabilitat en matèria d’ocupació, és a dir, les persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Labora d’Ocupació de la Generalitat que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral com poden ser les persones joves d’entorns rurals i també es donarà prioritat a les dones.

Així mateix, es manté l’acompte del 100% de la subvenció i es manté el requisit de contractes amb una duració mínima de tres mesos a jornada completa.

Els llocs de treball que s’oferiran estaran situats en els centres o dependències de la Diputació en municipis de l’interior de la província i, d’esta manera, es contribuirà a promoure i a donar suport a la creació d’ocupació i la igualtat d’oportunitats de la població rural així com la lluita contra la despoblació.

Les novetats es troben quant a una major flexibilitat ja que es permet que els contractes comencen amb data anterior a la concessió de la subvenció, alguna cosa que no sol ser habitual, però pot donar-se el cas que d’algun ajuntament tinga la necessitat de contractar abans.

La despesa elegible serà l’executat i pagat en 2024 fins a la data de justificació (8 de novembre). En els contractes fins al 30 de setembre la Seguretat Social que es paga al novembre també entrarà.

Amb tot, els contractes que es formalitzen hauran de complir una sèrie de condicions. D’una banda, les contractacions que es formalitzen hauran de tindre una duració d’almenys tres mesos a jornada completa i no podran excedir de 12 mesos. En tot cas es garantirà que les persones contractades tinguen un ingrés mensual brut d’almenys el salari mínim interprofessional (incloent la part proporcional de la paga extra). Així mateix, les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l’entitat beneficiària, és a dir, en cap cas tindran caràcter estructural.