Dia històric per a les comunicacions entre Morella i Aragó

450
Dia històric per a les comunicacions entre Morella i Aragó
PUBLICITAT

Morella i Aragó s’apropen més que mai amb l’obertura al trànsit de la nova N-232. Aquest nou tram de carretera, el qual uneix Morella amb Ràfels, millora notablement la qualitat de la traçada i redueix en tres quilòmetres el seu recorregut total. D’aquesta manera finalitza un projecte que ha sigut una reivindicació històrica dels municipis des de les comarques dels Ports i el Matarranya. L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, junt amb l’alcalde de Monroig, José Ramón Guarc, i altres autoritats, s’han reunit a Monroig i han visitat el nou traçat de la carrera.

Així, l’N-232 passa d’una geometria molt estricta, amb corbes que en algun cas no arribaven a 25 metres de radi, a una altra àmplia, amb radi mínim de 500 metres. A més, mentre que la plataforma anterior no arribava en molts llocs a 6 m d’amplada, la secció de la nova carretera té dos carrils de 3,50 més vorals de 1,50 metres i bermes. A més, s’ha construït dos túnels i dos viaductes.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA