Descobreix la Lloma Comuna de Castellfort

98
PUBLICITAT

El dissabte 11, l’activitat divulgativa arribarà a Castellfort amb una conferència i una visita a la Lloma Comuna organitzada pel Centre D’Estudis Dels Ports. A les 10.30h en el local cultural del Forn els directors de les intervencions arqueològiques realitzades en el jaciment parlaran sobre ell. I, a les 12.30h, es visitarà el poblat iber.