Cuatre ofertes de treball a la residència de la gent gran de Vilafranca

653
PUBLICITAT

– Una persona per a netejar al 40% de la jornada en horari de cap de setmana.
– Dos auxiliars de infermeria al 75% de la jornada.
– Metge/metgessa al 50% de la jornada.

Els interessats feu arribar els curriculums a la direcció del centre.