Comunicat de l’Ajuntament de Vilafranca sobre l’abastiment d’aigua potable

477

A causa de la parada del pou “Llargueres I” per la realització de les obres dutes a terme en el pou “Llargueres II”, per part de la Direcció General de l’Aigua, s’han produït problemes d’arrastrats de terra, que s’han acumulat a certes zones de la xarxa (parts baixes i finals de xarxa).

L’empresa gestora Facsa està realitzant medicions de terbolesa a diversos punts de la xarxa, està controlant que la desinfecció siga adequada, duent a terme purgues a totes les zones afectades.

El paràmetre afectat ha sigut la terbolesa en punts concrets de la xarxa de Vilafranca, la resta de paràmetres presenten valors normals per l’aigua d’abastiment.

S’han pres mesures addicionals per solucionar el problema i s’ha informat a l’autoritat sanitària de la situació. Es continuarà treballant el cap de setmana per tal de solucionar el problema, el qual ha experimentat una forta millora a hores d´ara.

De forma preventiva, en previsió que encara puguin quedar restes d’argiles a certes zones de la xarxa, l’Ajuntament recomana no utilitzar l’aigua de subministrament domiciliari per a beure ni per a preparar aliments fins nou avís