Els responsables del Grup d’Acció Local Altmaesports Leader que ajuda a treballadors de pobles dels Ports i l’Alt Maestrat ja han demanat a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que no es convoquen les ajudes Leader fins que no passe la crisi sanitària i l’Estat d’Alarma decretat pel COVID19. Cal assenyalar que, a hores d’ara, la intenció de la Conselleria és publicar la convocatòria en els pròxims dies i donar un termini de presentació de documentació de 20 dies a contar des de l’alçament de l’Estat d’Alarma.

Cal ressaltar que tant el gerent com l’administrativa del Grup segueixen treballant de forma telemàtica per a prestar servei d’atenció a la ciutadania i continuar amb els processos administratius dels expedients de les dues convocatòries d’ajudes ja tancades corresponents a les anualitats 2018 i 2019.

Publicitat