Albocàsser repararà més de 700 metres de canonada defectuosa per a evitar fugues

88
PUBLICITAT

-L’Ajuntament sol·licita a la Diputació un depòsit d’un milió de litres per a millorar l’emmagatzematge

L’Ajuntament d’Albocàsser està treballant intensament per a millorar el proveïment d’aigua a la localitat. L’alcaldessa, Isabel Albalat, i el tinent d’alcalde, Pedro Adell, han anunciat que el cànon que paga l’empresa Facsa a l’Ajuntament per la concessió del servei de proveïment es destinarà a la reparació de més de 700 metres de la canonada que proveeix al municipi.

L’alcaldessa ha apuntat que els problemes d’aigua actuals arriben per la falta de previsió del govern anterior. “Si en 2008, amb els milions d’euros que van entrar en el municipi pel centre penitenciari i els 3 milions del conveni de la Diputació, s’hagueren fet aquestes actuacions, no estaríem parlant d’aquests problemes que ara resoldrem”.

L’alcaldessa ha recordat que “l’aigua és un bé escàs i comú, per això pensem que ningú pot apropiar-se d’ell, la gestió ha de ser supramunicipal, des de la Diputació, per exemple, per a assegurar el proveïment a tota la província en les mateixes condicions de temps i preu, no com fins ara que ha sigut un salve’s qui puga”.

L’Ajuntament està treballant braç a braç amb l’empresa subministradora perquè es puguen agilitzar els treballs i es puga garantir la millora de la canonada evitant les pèrdues.

-Depòsits

D’altra banda, empresa subministradora i municipi han convingut la necessitat de millorar el depòsit situat al costat del pou, que en aquests moments no té les condicions per a emmagatzemar aigua potable. L’objectiu és adaptar-lo perquè puga emmagatzemar aigua de manera adequada per a poder distribuir-la al voltant de la partida de Sant Pau i evitar així la dependència de La Serra d’En Galceran, des d’on es porta aigua en l’actualitat amb un notable cost. És possible que a l’estiu, si hi ha sequera, no arribe l’aigua de La Serra i amb aquest depòsit en condicions es podria suplir.

-Sol·licitud a la Diputació

D’altra banda, l’Ajuntament ha plantejat a la Diputació de Castelló la construcció d’un depòsit d’un milió de litres que garantisca l’emmagatzematge en condicions correctes per al subministrament al centre penitenciari i a la població Albocàsser i, a més, contribuïsca a millorar la situació de Vilar de Canes i la Torre d’en Besora, localitats pròximes que també tenen necessitats.