Així és la Mancomunitat Alt Maestrat

816
Així és la Mancomunitat Alt Maestrat.
PUBLICITAT

La Mancomunitat Alt Maestrat va ser creada en el 2008, per acord voluntari entre els municipis que la componen, amb la finalitat de prestar i executar una sèrie de serveis comunitaris. La Mancomunitat, com a entitat local territorial, és un servei públic i gratuït per a la ciutadania. Actualment la Mancomunitat Alt Maestrat està formada pels següents municipis: Albocàsser, Benassal, Culla, La Serratella, Tírig, Torre d’En Besora i Vilar de Canes.

Alguns dels serveis que presta la Mancomunitat se centren en les següents àrees: Serveis Socials; Ocupació i Desenvolupament Local; Joventut i Igualtat. La seu actual de la Mancomunitat se situa a Benassal, concretament en la Plaça Don Blasco nº21, escala 1-planta baixa, encara que també ofereix un servei itinerant. Això suposa que els i les diferents professionals es desplacen pels diferents municipis.

D’aquesta manera, els serveis socials municipals tenen com a objectiu principal acostar el sistema a les persones, i garantir a tota la ciutadania el dret a l’atenció de les seues necessitats i problemàtiques. Per tant, pretenen garantir els drets de les persones i actuen des de la prevenció, la promoció de l’autonomia personal i familiar, la inclusió i la dinamització comunitària i social. Actualment, l’equip professional està conformat per un treballador i una treballadora social. Es pot contactar telefonant al 622 561 510 o escrivint un e-mail a serveis.socials@mancomunitataltmaestrat.es

Per la seua part, l’Àrea d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), té com a funció la promoció de l’ocupació i el foment del desenvolupament econòmic en els municipis de la Mancomunitat. Des d’aquest departament es realitza un acompanyament tècnic per al desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, es realitzen itineraris d’inserció laboral per a persones desocupades o que vulguen reorientar la seua vida laboral. A més, es duen a terme labors d’informació, assessorament i orientació a empreses i ciutadania en matèria d’ocupació. Aquesta àrea, està formada per un agent de desenvolupament local. Es pot contactar telefonant al 622 561 510 o escrivint un e-mail a aedl@mancomunitataltmaestrat.es

En quant al Departament de Joventut, aquest s’encarrega de desenvolupar polítiques de joventut, basades en el principi de proximitat, dissenyant i executant programes i campanyes dirigides a la població jove del territori, amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida de la joventut. Algunes de les actuacions que duu a terme el departament se centren en: promocionar l’oci educatiu, fomentar el voluntariat i l’associacionisme, educar en la participació, i establir trobades entre els i les joves. En l’actualitat, l’equip està compost per una tècnica de joventut i una dinamitzadora juvenil. Es pot contactar telefonant al 636 299 767 o escrivint un e-mail a joventut@mancomunitataltmaestrat.es.

Finalment, la Unitat d’Igualtat forma part de la Xarxa d’Igualtat de la Comunitat Valenciana, tenint com a finalitat oferir als municipis de la Mancomunitat un suport tècnic especialitzat per a la implantació de polítiques d’igualtat, així com per a previndre, detectar i sensibilitzar tot tipus de violències masclistes en el territori.  En l’actualitat està composta per una agent d’igualtat, entre les funcions de la mateixa es troben: el disseny i planificació de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el foment l’associacionisme de dones, l’atenció i acompanyament a dones que pateixen violència de gènere o que són supervivents d’aquesta, i la implementació de les polítiques d’igualtat municipals. Es pot contactar telefonant al 618 124 435 o escrivint un e-mail a igualtat@mancomunitataltmaestrat.es.

Per a més informació, consulta la pàgina web: www.mancomunitataltmaestrat.es. Així mateix, es pot obtindre més informació a través del personal de la Mancomunitat de dilluns a divendres de 9h a 14h telefonant al 622 561 510 o al 964 186 272.