40 anys del CES Alt Maestrat

954
PUBLICITAT

-Una gran partida d’escacs recorda a Sant Pau el naixement d’un referent educatiu a la comarca

L’ermitori de Sant Pau d’Albocàsser ha celebrat els 40 anys del naixement del CES Alt Maestrat, una iniciativa educadora que ha donat formació a generacions i generacions de bocassins, bocassines i joves de les comarques de l’interior castellonenc. La jubilació d’un dels seus fundadors, José Manuel Sales, va ser el pretext per recordar en una bonica jornada celebrada a Sant Pau els orígens d’una iniciativa singular nascuda a l’interior castellonenc per tractar de suplir la manca d’ensenyament secundari a la zona.

A Sant Pau es van reunir professors i alumnes que han passat per l’institut. José Manuel Sales explicava que l’institut va començar com a centre d’FP i després va anar evolucionat cap a altres tipus d’ensenyament. Inicialment les classes es donaven a l’ermitori de Sant Pau fins que el centre va passar a les actuals instal·lacions de La Planeta. A una xarrada a manera de recordatori van intervindre els impulsors de la iniciativa i actuals docents. No va faltar l’alcaldessa d’Albocàsser, Isabel Albalat, exalumna i la corporació local.

Fins a 2013 José Manuel Sales va ser el seu director i en l’actualitat és Pasqual Boira.

A Sant Pau es va viure una jornada de germanor en la qual exalumnes i docents van compartir moments i històries viscudes.

-La història amb els escacs

Rememorant la gran partida d’escacs que es va fer a les fetes d’Albocàsser al Prat de Sant Pau es va tornar a desplegar el tauler per recordar la història de la creació i evolució del CES. Les diferents figures van explicar sobre el tauler tots els passos que van portar a la creació del centre i també la seua evolució.

Fa quaranta anys el centre d’educació va néixer amb la mateixa pretensió que avui, evitar el despoblament i oferir una garantia d’ensenyament als joves dels pobles.

Fins que la Generalitat va eliminar el batxillerat els joves d’Albocàsser i la “contornada” podien estudiar fins als 18 anys. Això va propiciar que molts pogueren abastar estudis universitaris. A Albocàsser es van implantar classes de l’anomenat batxillerat experimental que donaria pas a l’actual sistema educatiu.

Quaranta anys després l’institut continua essent una realitat fent possible l’educació obligatòria a Albocàsser. Des del centre epxliquen que la cooperativa “està integrada en la Federació de Col·legis Familiars Rurals, a través de la qual ha canalitzat cursos d’atenció a la infància, a la igualtat de gènere, etc. El Centre ha aspirat des de l’inici a cobrir les mancances públiques en matèria educativa a la zona, i s’ha caracteritzat més per la seva inquietud social plasmada en el treball de dinamització de la comarca.” En l’actualitat ofereix 117 places escolars en educació secundària obligatòria a primer, segon, tercer i quart d’ESO.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA