2,38 milions d’euros per a impulsar l’eficiència energètica en les explotacions agropecuàries

395
L'Ivace convoca una nova línia d'ajudes d'un milió d'euros per a la finalització d'àrees industrials
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • Se subvencionarà fins al 30% del cost, amb un màxim de 300.000 euros per projecte
  • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2021

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), destinarà un total de 2,38 milions d’euros per a fomentar la incorporació d’accions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries.

Poden accedir a aquestes ajudes els titulars d’explotacions agropecuàries, comunitats de regants i altres organitzacions la fi de les quals consistisca en la gestió comuna d’aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d’altres combustibles i fonts d’energia per a fi agropecuari.

També es podran beneficiar els titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg amb consum d’energia elèctrica, organitzacions i associacions de productors agrícoles, comunitats d’energies renovables, les comunitats ciutadanes d’energia i empreses de serveis energètics (ESE) o proveïdors de serveis energètics.

L’Ivace, a través de la unitat d’Energia, subvencionarà fins al 30% del cost, amb un màxim de 300.000 euros per projecte.

A través d’aquestes ajudes, Ivace Energia secundarà la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per la renovació dels seus equips de bombeig que reduïsquen el consum d’energia final i les emissions de CO2. Entres aquestes accions figura la substitució de grups de bombeig per uns altres més eficients energèticament, la implantació de variadors de freqüència o la modernització de sistemes de regulació, control i monitoratge de la xarxa de reg

També es donarà suport a la instal·lació o substitució de bateries de condensadors per a millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de les estacions de bombeig.

D’altra banda, es subvencionarà la millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries, donant suport a actuacions que reduïsquen la demanda de calefacció i refrigeració dels edificis agropecuaris i en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària dels processos de pasteurització i conservació de productes peribles, la climatització de naus de bestiar i hivernacles, refrigeració en processos de fermentació del vi, etc.

A més, Ivace Energia donarà suport a la substitució d’energia convencional en instal·lacions tèrmiques per energies renovables tèrmiques (energia solar tèrmica, biomassa, energia geotèrmica, aerotèrmia, hidrotèrmia, bombes de calor o una combinació d’elles).

També a la substitució d’instal·lacions d’il·luminació interior i enllumenat exterior, la renovació de motors per a accionaments mecànics i altres serveis propis d’aquestes activitats, així com la millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació, distribució, regulació i control i de les instal·lacions tèrmiques, incloent l’aprofitament de calors residuals i noves xarxes de calor.

Cal destacar que perquè aquestes accions siguen subvencionables hauran d’arribar i justificar una reducció del consum d’energia final d’un 10% respecte a la seua situació de partida.