Morella anuncia la convocatòria d’ajudes a ONG que desenvolupen programes de col·laboració en els empobrits 2017. D’aquesta manera, l’ajuntament destina el 0,7% del pressupost a aquestes causes solidàries, el qual ascendeix a 13.800 euros per a aquest any. A aquesta quantitat cal afegir-li 3.069,24 euros aportats per altres entitats. Així, la partida compta amb un pressupost total de 16.869,24 euros.

La regidora de Benestar Social, Malú Blasco, ha volgut animar a les ONG “a què presenten els seus projectes per tal d’avaluar la seua tasca i poder ajudar les seues causes benèfiques”.

Morella manté des de fa anys l’aportació del 0,7% del pressupost municipal a causes benèfiques. Així, durant 2017 s’ha col·laborat amb vuit ONG diferents que han desenvolupat projectes per tot el món. L’ajuntament ha treballat amb ONG com Youcanyolé, Mans Unides, la Fundación Vicente Ferrer, ASOL, Delwende, l’Assemblea de cooperació per la Pau i la Creu Roja.