Vilafranca subasta les pastures de la Serra Negra, Bovalar i Palomita

463
Ovelles
PUBLICITAT

Ovelles
Ovelles
L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat la subasta de les pastures de les muntanyes públiques de Palomita, Bovalar i Serra Negra. La subasta es fa en funció del plec que dissenya la Conselleria d’Infraestructures i Territori. Una vegada es publique al web municipal i al Bop els interessats podran concurrir i fer les seues ofertes. Estes pastures són aprofitades, majoritàriament, per ramat ovi i boví.