Vilafranca elabora un pla d’ordenació de les seves muntanyes

598
PUBLICITAT

PRESENTACIÓ DEL PLA DELS BOSCOS DE VILAFRANCA (2)

-Desenes de veïns assisteixen a la presentació pública

La redacció dels Plans d’ordenació de les muntanyes d’utilitat pública del municipi de Vilafranca ha sigut possible gràcies a la col•laboració iniciada entre l´Ajuntament de Vilafranca i l’empresa Medi XXI-GSA. Aquestos projectes han sigut elaborats amb l’objectiu de millorar la situació de les zones forestals de municipi mitjançant l’aplicació de models de gestió forestal sostenible. Aquest dimecres a les 19:30 ha tingut la presentació dels tres plans d’ordenació de muntanyes propietat del municipi. A la presentació, Ferran Dalmau Rovira, ha fet una exposició pública del treball realitzat per l’empresa Medi XXI-GSA amb la finalitat de planificar la gestió forestal que es realitzarà al municipi durant els pròxims anys. Els plans d’ordenació fixen els objectius i les mesures a aplicar en la cura i aprofitament de les muntanyes de Bovalar, Palomita i Serra Negra. L’aplicació d’aquests plans comporta els beneficis propis de la gestió forestal sostenible, com la millora en la prevenció d’incendis forestals o de plagues i un aprofitament ordenat de la biomassa que garantisca la continuïtat de les muntanyes, mitjançant diferents mesures que tenen com a objectiu principal aconseguir una millora de l’estructura de les muntanyes, fer més sostenible la conservació d’aquestes masses al llarg del temps i també la creació de llocs de treball i la consolidació dels sectors industrials relacionats amb els diferents àmbits dels projectes. L’ordenació porta associada una millora de l’estat actual de les muntanyes mitjançant la tornada de part dels beneficis obtinguts pel municipi per l’aprofitament dels seus recursos, com són la creació i manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis, manteniment de vials i de zones recreatives, així com millores per a la fauna. Els projectes d’ordenació són un dels pilars de l’empresa Medi XX-GSA, en la seua línia de treball per buscar la sostenibilitat del medi ambient. D’aquesta manera, els plans presentats suposaran per al municipi de Vilafranca una millora ambiental, major conservació de la seua flora i fauna, i la persistència en el temps de forma sostenible de les seues muntanyes i paratges naturals.