L’Ajuntament de Vilafranca contractarà un agent d’igualtat, segons ha explicat la regidora de Benestar Social, Betlem Pons. Per això s’ha convocat una borsa de treball. La persona contractada s’encarregarà d’assessorar de manera personalitzada a les dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavoreixa la igualtat entre homes i dones.

Així mateix treballarà en la prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat Valenciana. Una altra de les seues funcions serà detectar les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere i participar en els plans de protecció local en coordinació amb Estat i autonomies.

Entre la seua tasca també figura la implementació de plans d’igualtat municipal i l’impuls de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

La sensibilització, la informació i la formació en matèria d’igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència de gènere formen part de les tasques assignades.

Des de l’agència d’igualtat també es fomentarà l’associacionisme i es treballarà en l’assessorament a les empreses locals per a la implantació de plans d’igualtat.