Vilafranca amplia i millora la instal·lació elèctrica del polígon

555
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vilafranca està executant les obres d’ampliació i millora de la instal·lació elèctrica del polígon industrial. L’alcaldessa, Silvia Colom, ha indicat que l’actuació se centra en instal·lar un nou transformador i portar l’electricitat fins a noves parcel·les. La instal·lació del cablejat serà canalitzada. D’aquesta manera les noves parcel·les ja comptaran amb tota la urbanització i es podran destinar a activitats empresarials.

En l’actuació s’ha previst l’obra civil per a connectar la línia de Baixa Tensió dels dos laterals del polígon millorant-se l’estabilitat del subministrament elèctric. Així mateix es canviarà el transformador actual de 400 KVA per un altre de 630 KVA. 

En la zona verda del polígon es col·locarà mobiliari urbà. Així mateix es pintaran en el sòl les línies de l’eix del carril i es col·locaran nous senyals amb la finalitat de millorar la seguretat viària de la zona. D’altra banda s’ha previst adequar una zona per a l’aparcament de bicicletes amb la pavimentació, senyalització i instal·lació de mobiliari urbà per al seu estacionament.