Video: La pedregada a Vilafranca, vista per David Marin

865