Vallibona rehabilita la casa de l’ermità i l’ermita de Santa Águeda amb 48.000 euros

86
PUBLICITAT

L’edifici, catalogat com a Bé d’Interés Local, renovarà forjats i consolidarà murs

L’Ajuntament de Vallibona ha iniciat l’adequació de la casa de l’ermità i l’ermita de Santa Àgueda amb un pressupost de 48.399,65 euros. Consolidacions Tastavins S.L. executa uns treballs que inclouen la protecció global d’un edifici catalogat com a Bé d’Interés Local.

Aquest fet ha motivat a l’empresa redactora del projecte, Assistència Tècnica Global Enginyers SLP, a seguir una intervenció respectuosa amb la naturalesa patrimonial de l’immoble amb tractaments i materials tradicionals i compatibles, així com sistemes constructius que oferisquen una imatge final similar a les edificacions contigües.

Així, l’actuació inclou el desmuntatge de forjat del cor, la valoració del seu estat actual i la substitució de bigues, biguetes i pilars afectats. També està previst el desmuntatge de forjats actuals de la casa de l’ermità i l’execució de nous forjats mitjançant biguetes i empostissat de fusta. Els operaris abordaran a continuació la rejuntada de murs interiors de la casa de l’ermità i la reparació de fissures amb farciment de morters fluids de calç, així com la reconstrucció del mur de pedra de l’exterior i les noves escales del cor.

Cal recordar que la construcció obeeix a una tipologia d’ermita molt poc freqüent. De fet, constitueix un dels escassos exemples de l’arquitectura romànica immediatament posterior a la conquesta del segle XIII, i possiblement el seu origen cal buscar-lo en alguna mena de fortificació o talaia de vigilància existent en aquella època.

L’actuació està subjecta a una subvenció de la Generalitat Valenciana corresponent al programa ‘Adequació i renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana (2022)’.