Sumari: 
– Camp de treball Fisat 
– Fira de la Magdalena 
– Audicions Fi de curs UMV
– Esports